<dd id="e154qe"><dd id="e154qe"><label id="e154qe"></label><strike id="e154qe"></strike><q id="e154qe"></q><form id="e154qe"></form><blockquote id="e154qe"></blockquote></dd><u id="e154qe"><button id="e154qe"></button><ins id="e154qe"></ins><select id="e154qe"></select><span id="e154qe"></span><center id="e154qe"></center></u><bdo id="e154qe"><legend id="e154qe"></legend><ins id="e154qe"></ins></bdo></dd>
       1. <table id="mfeiyp"><strong id="mfeiyp"></strong></table><pre id="mfeiyp"><u id="mfeiyp"></u><ol id="mfeiyp"></ol><tr id="mfeiyp"></tr></pre><del id="mfeiyp"><dir id="mfeiyp"></dir><noframes id="mfeiyp">
             • <tfoot id="mfeiyp"></tfoot><address id="mfeiyp"></address><label id="mfeiyp"></label><button id="mfeiyp"></button>
               <blockquote id="cfmtye"></blockquote>
               AI
               AI(人工智能)是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 人工智能是计算机科学的一个分支,研究智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。
               X-POWER-BY FNC V0.5.2 FROM ZZ50